Thursday, March 30, 2006

Det Liberale Folkepartiet: Sosialdemokratiske konvertitter?

Det var som forventet at DLF ville reagere med forferdelse på at Giske vil forby kopisperrer på musikk. I utgangspunktet burde vi jo la være å regulere markedet i for stor grad.

Det jeg ikke hadde forventet var at disse påståtte liberalistene og laissez faire-kapitalistene er varme forkjempere for videre statlig inngripen i markedet i form av opphavsrett!

DLF mener nemlig at det ikke holder med at kontrakter skal følges. Her skal staten overstyre kontraktsretten og bestemme hva slags kontrakter alle skal inngå. Opphavsrett er "smør på flesk", siden den som ønsker å ta betalt for verkene sine allerede vil kunne inngå kontrakt med hver enkelt som vil betale for seg. Vi trenger ikke flere lover for å regulere ting som allerede er regulert av eksisterende lover, men dette skjønner ikke DLF.

DLF mener dessuten at det er riktig å lovregulere hvordan folk skal benytte seg av noe de har kjøpt og betalt for. Det vil si at hvis du kjøper en bil, så skal produsenten kunne diktere hvordan du skal få bruke bilen. Produsenten skal kunne beholde nøklene til bilen de har solgt, og eventuelt bytte ut låsen ved en senere anledning slik at den som har kjøpt bilen ikke lenger kan bruke den. DLF ønsker altså å detaljregulere markedet på en slik måte at forbrukeren/kunden sitter igjen totalt uten rettigheter.

Jeg tror det hele bunner ut i en grunnleggende begrepsforvirrelse i DLF, der wannabeliberalister har funnet ut at ideer kan eies, og dermed inngår under eiendomsretten, snarere enn at de har blitt hardbarkede sosialdemokrater. Men med slike utspill kan man jo lure.

For å oppklare denne vanlige misforståelsen: Opphavsrett er ikke eiendomsrett, men en kunstig konstruksjon som gir opphavsmannen et monopol på visse ideer, ofte i en tidsbegrenset periode. Dette var opprinnelig ment å være en regulering av markedet som skulle inspirere til nye ideer.

Når DLF nå gjør seg til forkjempere for opphavsrett, så gjør de seg også til forkjempere for statlig styring av markedet, og de blir dermed motstandere av det frie marked. Dette er det direkte motsatte av de store ordene de bruker i sitt politiske program:

Det følger videre at næringslivet skal være fritt og uten offentlig innblanding, at skoler, sykehus og pensjonsordninger skal drives av private, og at vi skal ha full frihandel. Mao. et fritt samfunn er et laissez-faire-kapitalistisk samfunn.


Jeg skal ikke enda en gang gå inn på hvordan statig verre og mer omfattende lover om opphavsrett ødelegger det frie marked, men nøyer meg i denne omgang med å konstatere at DLF ikke er til å stole på i akkurat denne saken.

Monday, March 20, 2006

Arbeiderpartiet slår til igjen

Ikke nok med at Stoltenberg er en liten frekkas, men nå er Arbeiderpartiet i hardt vær igjen.

En av Aps rådgivere fremstilte seg selv om uavhengig ekspert, og erklærte at Stoltenberg var vinneren i den første duellen Ap-Stoltenberg og Frp-Jensen.

Det var en e-post som kom på avveie og avslørte jukset. Da juksemakeren først var tatt kunne han ikke gjøre annet enn å prøve å late som det egentlig ikke var noen stor sak. For det er jo enkelt å glemme at man er rådgiver for Ap, og til og med uttrykker i e-posten at han ikke ønsker at analysene hans skal kunne spores tilbake til ham selv...

Hvordan skal man kunne ta Arbeiderpartiet alvorlig etter dette?

Aftenposten nevner lekkasjen av dokumenter som avslørte Høyres strategi under valgkampen, men man må jo være såpass ærlig med seg selv at man innser at Hagens søppeltømming og Høyres interne dokument ikke er i nærheten av Stoltenbergs bevisste unnaluring, og jukset i etterkant av den omtalte TV-duellen.

Nok en gang ser det ut til at Ap har avslørt seg selv.

Monday, March 13, 2006

Krekar etterlyser en egen muslimsk stat

I et intervju med Mulla Krekar publisert i Dagbladet i dag gir han uttrykk for at muslimene trenger en egen stat på samme måte som jødene fikk det:

Derfor kjemper vi, som jødene under David Ben Gurion, for en egen stat, en stat styrt av en sann islamsk hersker.


Har den godeste Krekar glemt land som Iran, Irak, Egypt, Syria, Afghanistan, og så videre?

Krekar må selvsagt også få inn noen spark mot den vestlige kulturen:

Det er et tankesett som har fått sin materialisme, egoisme og villskap fra grekerne og romerne i oldtida.


Det er ikke verst at han ramser opp alt dette, siden materialisme, egoisme og villskap nettopp er ting som kjennetegner muslimer som han selv. De vil ha makt. De vil bestemme over andre mennesker. De vil ha rikdom, og de vil ha krig mot de som ikke vil være med på leken. Han fortsetter også med sin beskrivelse av islam:

I dag er det vår tenkemåte som trenger inn og viser seg sterkere enn deres. Islam er trygt fundert på en gud, en profet, en koran og en tradisjon. Dette skaper hatet i den vestlige tenkemåten og som tapende part tyr den til vold. Og det er vold og krig mot islam.


Hvis islam er så trygt fundert, hvorfor må muslimer da ty til vold?

Enhver som har hodet på riktig plass vet at islam riktignok går kraftig frem blant mennesker som mangler utdannelse og kunnskap. For å bekjempe islam trenger man ikke å ty til vold.

Man trenger bare å utdanne og opplyse folk, samt å sørge for en økonomisk vekst slik at det blir trange kår for religiøse fundamentalister som ønsker å hjernevaske andre.