Thursday, March 30, 2006

Det Liberale Folkepartiet: Sosialdemokratiske konvertitter?

Det var som forventet at DLF ville reagere med forferdelse på at Giske vil forby kopisperrer på musikk. I utgangspunktet burde vi jo la være å regulere markedet i for stor grad.

Det jeg ikke hadde forventet var at disse påståtte liberalistene og laissez faire-kapitalistene er varme forkjempere for videre statlig inngripen i markedet i form av opphavsrett!

DLF mener nemlig at det ikke holder med at kontrakter skal følges. Her skal staten overstyre kontraktsretten og bestemme hva slags kontrakter alle skal inngå. Opphavsrett er "smør på flesk", siden den som ønsker å ta betalt for verkene sine allerede vil kunne inngå kontrakt med hver enkelt som vil betale for seg. Vi trenger ikke flere lover for å regulere ting som allerede er regulert av eksisterende lover, men dette skjønner ikke DLF.

DLF mener dessuten at det er riktig å lovregulere hvordan folk skal benytte seg av noe de har kjøpt og betalt for. Det vil si at hvis du kjøper en bil, så skal produsenten kunne diktere hvordan du skal få bruke bilen. Produsenten skal kunne beholde nøklene til bilen de har solgt, og eventuelt bytte ut låsen ved en senere anledning slik at den som har kjøpt bilen ikke lenger kan bruke den. DLF ønsker altså å detaljregulere markedet på en slik måte at forbrukeren/kunden sitter igjen totalt uten rettigheter.

Jeg tror det hele bunner ut i en grunnleggende begrepsforvirrelse i DLF, der wannabeliberalister har funnet ut at ideer kan eies, og dermed inngår under eiendomsretten, snarere enn at de har blitt hardbarkede sosialdemokrater. Men med slike utspill kan man jo lure.

For å oppklare denne vanlige misforståelsen: Opphavsrett er ikke eiendomsrett, men en kunstig konstruksjon som gir opphavsmannen et monopol på visse ideer, ofte i en tidsbegrenset periode. Dette var opprinnelig ment å være en regulering av markedet som skulle inspirere til nye ideer.

Når DLF nå gjør seg til forkjempere for opphavsrett, så gjør de seg også til forkjempere for statlig styring av markedet, og de blir dermed motstandere av det frie marked. Dette er det direkte motsatte av de store ordene de bruker i sitt politiske program:

Det følger videre at næringslivet skal være fritt og uten offentlig innblanding, at skoler, sykehus og pensjonsordninger skal drives av private, og at vi skal ha full frihandel. Mao. et fritt samfunn er et laissez-faire-kapitalistisk samfunn.


Jeg skal ikke enda en gang gå inn på hvordan statig verre og mer omfattende lover om opphavsrett ødelegger det frie marked, men nøyer meg i denne omgang med å konstatere at DLF ikke er til å stole på i akkurat denne saken.

10 Comments:

At 05 April, 2006 22:45, Blogger Mathias said...

At det DLF mener dette er jo litt merkelig eller veldig merkelig. På en annen side er det jo helt riktig. Dersom du Kosialist hadde brukt 3 år av ditt liv på å skrive en bok ville ikke du ha vernet om opphavsretten din. Dersom en lærer på en skole ville bruke boken din i undervisningen ville du akseptert at han bare kopierte fritt fra boken uten at du skulle få betalt for det litterære verket som du hadde skapt og bruk flere år av livet ditt på? Tvilsomt, du ville nok satt pris på de ekstra kronene fra KOPINOR når gjennomsnittslønnen for norske forfattere ligger rundt i beste fall 150 000 kroner pr. år, dersom du ikke er en Jostein Gaarder eller Gunnar Staalesen eller andre best selgere. 95 % av norske forfattere har en lønn rundt 150 000 pr. år.

 
At 05 April, 2006 22:51, Blogger Mathias said...

Du klarer ikke å skille mellom eiendomsretten til boken og opphavsretten til boken. Den som kjøper boken har eiendomsretten og det er definitivt, det er det ingen tvil om. Han kan lese boken 100 ganger, han kan gi den til tanten sin, han kan hoppe på den, han kan hive den i peisen eller hva som helst, men han har ikke lov til å kopiere fra boken for bruk i yrkes messig sammenheng. Man har nok lov å ta noen kopier fordi man skal skrive en litterær analyse men ikke for offentlig fremføring ved å dele ut 3 kopier til hver av tilhørerene. Det samme gjelder musikk, film osv. For privat bruk å kopiere er jo ikke dirkete brudd på lov om åndsverk.

 
At 06 April, 2006 13:33, Blogger Kosialist said...

Jeg tror du må prøve å lese det jeg skriver før du svarer. Jeg skiller mellom eiendomsrett og opphavsrett. Poenget er jo at opphavsrett ikke har noe med eiendomsrett å gjøre.

Når det gjelder å bruke mye tid på noe og ønske at man skulle kunne tjene penger på det, så gjelder det så mangt. At man bruker mye tid på noe betyr ikke automatisk at man fortjener å tjene på det.

 
At 18 April, 2006 13:56, Blogger Mathias said...

Opphavsretten innebærer faktisk en form for eiendomsrett til et verk på den måten at en forfatter har rett til å bestemme etter at kontraktstiden med et forlag er gått ut, om han vil forlenge den eller gå til et annet forlag for å publisere boken. Derimot må dette ikke sammenblandes med den eiendomsretten en bokkkøper har til boken hvor vedkommende bokkjøper som nevnt kan gjør hva han vil med den, bortsett fra å massekopiere boken i form av enten vanlig kopiering eller "punche" boken inn i et Word-dokument, for dertter legge hele boken ut på internett. Oppdager forfatteren eller forlaget dette, må du regne med å bli saksøkt, og bli avkrevd erstatning. Dette er selv om du liker det eller ei kosialist lovregulert ganske likt i de fleste vestlige land, eller mest sannsynlig alle vestlige land. Jeg har f.eks. oversatt en spansk bok fra spansk til norsk, men jeg kan ikke legge den ut på nettet, fordi jeg ikke har fått tillatelse fra forfatteren å publisere denne i norsk "språkdrakt". Dersom opphavsretten ikke skal innebære eiendomsretten til det intellektuelle eller kunstneriske verket til en bok, kan forlagsbransjen bare pakke sammen, og legge ned hele sin virksomhet. Eiendomsretten til en kjøpt bok er som sagt kun eiendomsretten til papiret det er trykket på og permet den er bundet inn i.
Mer om dette kan du lese i bl.a. åndsverksloven.

 
At 18 April, 2006 15:31, Blogger Kosialist said...

Opphavsrett har ingenting med eiendomsrett å gjøre. Det er derfor vi har en egen åndsverklov.

 
At 22 April, 2006 22:06, Blogger Mathias said...

Du store kineser. Det virker som du har store fellestrekk med kinesere som ikke heller ikke skjønner dette, jf. striden mellom USA og Kina om patentrettighetene som også går på nesten det samme.

Eiendomsretten til et åndsverk er er nedfelt i åndsverkloven selv om du ikke liker det. Du ser helt materialistisk på det og der har du rett, papiret og innbindingen er som er en del av eiendomsretten. Ikke de intellektuelle tanker eller de skjønnlitterære tanker som er trykket på papier i en bok. Disse er forfatterens tanker, og du kan aldri gi ut en bok med de samme tankene eller de samme ideene, uttrykt språklig på samme måte, og si at det er dine. Da bryter du åndsverksloven. Men du kan lese boken tusen gang om du vil, du lese boken for dine barn, du kan hive den bosset. Det du betaler for når du kjøper en bok er innbindingen (ca. 15 % av bokens pris) og du får muligheten til å lese boken som forfatter "formidler til deg". Men innholdet blir aldri ditt. Er du tvil kan du ringe Høgskolen i Oslo, avdeling for bibliotekarutdanning, der har man en eller to som er spesialister på dette. Andre ting du kan gjøre med boken utenom de tingene jeg har nevnt er at dersom du kjøper en bok om f.eks. sosiologi, og du holder på med å skrive en annen bok om sosiologi, har du selvsagt lov å referer denne kjøpte bokes tanker om et avgrenset tema innenfor sosiologien, så lenge du sier at du har brukt denne forfatterens tanker om dette tema som du i din bok skriver om. Det du ikke har lov til er å late som om du har funnet på dette selv. Om du blir straffet for det er en annen sak, fordi det er avhengig av graden av kopiering fra en annen forfatter. Skriver du bare om er vanskeligere å bevise enn om du siterer direkte en annen forfatters teorier eller hyppoteser eller hva det enn er.
Når det gjelder bokmarkedet så tror jeg du må innse at du tar helt feil. Imidlertid er det jo en helt annen sak om man skal tillate at en kjøper av en DVD film eller en CD plate skal få lov til å lage seg en egen backup av filmen eller cd-platen for seinere bruk dersom det kommer så mange riper i DVD-platen eller CD-platen at den er uspillbar. Der er jeg selvsagt enig i at det får være grenser for hvor rigid man skal være. Grunnen er jo at en CD-plate eller DVD-plate går adskillig lettere i stykker enn at en bok går i oppløsning, jf. tidligere innlegg om KOPINOR. Av denne grunn betaler f.eks. bibliotekene kopivederlag til KOPINOR.
Til slutt kan du jo kose deg med disse sidene i helgen:
http://www.kopinor.no/opphavsrett
og
http://www.kopinor.no

Ha lovlig opphavsrettslig god helg!!

 
At 24 April, 2006 12:09, Blogger Kosialist said...

"Eiendomsretten til et åndsverk er er nedfelt i åndsverkloven"

Nei, det er den ikke. Enerett er nedfelt i åndsverkloven. Åndsverkloven har ingen verdens ting med eiendomsrett å gjøre.

Du leser jo overhodet ikke det jeg skriver, og du motsier deg selv. Men stråmannargumentasjon og selvmotsigelser er en AP-manns kjennetegn ;)

 
At 24 April, 2006 18:23, Blogger Mathias said...

Jeg gjentar det jeg har skrevet, og slik er det. Du er og blir materialist, og ser deg blind på gjenstanden, men glemmer åndsverket. Mine argumenter har ingenting med AP å gjøre, da jeg uttaler meg som bibliotekutdannet og til dels fagmann på området. Du har ivhertfall ikke lest mine innlegg særlig nøye, det kan man slå fast. Jeg snakker ikke om eiendomsretten til "tingen" men til åndsverket. Dette hopper du galant over.

 
At 21 May, 2006 10:44, Blogger Philter said...

Du skriver blant annet:

"Opphavsrett er ikke eiendomsrett, men en kunstig konstruksjon som gir opphavsmannen et monopol på visse ideer, ofte i en tidsbegrenset periode."

En ting som garantert ikke er beskyttet av åndsverkloven er ideer.

Det er bra at opphavsrett får mer oppmerksomhet, blant annet gjennom blogger som din, men dette er et vanskelig juridisk, kulturelt og politisk område, som fordrer å ha tunga rett i munn. Jeg er usikker på om kosialisten har det....

Men DRM kommer vel aldri til å fungere, og vi ser alle frem til revisjonen av åndsverkloven!

 
At 21 May, 2006 17:44, Blogger Kosialist said...

Verket er en implementasjon av ideene bak. Jeg kan ikke ta en bok (implementasjon av en ide) og trykke min implementasjon av samme ide (den samme teksten) f.eks. for videresalg.

 

Post a Comment

<< Home