Wednesday, November 03, 2010

Åpent brev til glamourmodell Cathrine Aschim: Derfor kan du ikke bli politi

Kjære Cathrine:

Jeg har med interesse fulgt med på "mediestormen" som har fulgt etter at du fikk avslag på din søknad om å bli tatt opp på Politihøgskolen. Etter å ha lest litt om saken, har jeg kommet frem til at noen kanskje burde si deg noen alvorsord.

La meg først presisere at jeg ikke har noe imot deg som person, og jeg har heller ingen problemer personlig med at du har valgt å kle deg naken foran kamera. Dette var ditt valg, og du bestemmer over eget liv og egen kropp.

Men det du må huske på, Cathrine, er at alle handlinger har konsekvenser. Ofte er konsekvensene ukjente, eller til og med negative. Men når man først har tatt et valg, så må man ta konsekvensene, enten man liker dem eller ikke. Hvor mange er det ikke som har gjort dumme ting i sin ungdom, og som ikke kan bli politi på grunn av ulovligheter som de bedrev i sin ungdoms iver, og som nå er permanent skrevet inn på rullebladet? Nei, jeg sier ikke at å kle seg naken foran kamera for bilder som er ment å spres offentlig er som å bryte loven. Jeg påpeker at mange har gjort ting som har ført til at de ikke vil ha muligheten til å bli politi senere. Selv om de vet bedre nå, er sjansen spolert i all fremtid.

Og nettopp dette med å ta konsekvensene av sine valg fører meg til neste poeng, som er et av kravene nemnda som vurderer søkere til Politihøgskolen (heretter PHS) tar med i betraktningen, nemlig dømmekraft.

På PHS stiller man krav til personlig egnethet, derunder dømmekraft. Når man ser på måten du har taklet avslaget på, Cathrine, så må jeg si at det for meg dessverre vitner om dårlig dømmekraft. Du har brukt dine kontakter i media til å slå det stort opp at du ikke kom inn "fordi du er for pen". Dette er for meg en irrasjonell oppførsel som i seg selv burde diskvalifisere deg fra å komme inn på PHS. Når du bruker slike metoder for å insistere på at du vet bedre enn de som har som oppgave å vurdere personlig egnethet om du faktisk er egnet eller ikke, så er det noe som skurrer.

Og det blir jo ikke bedre at du blant annet har vært fremme i media og fortalt om hvordan du holdt på å bli tvangsinnlagt på grunn av undervekt! Jeg sier ikke at du er psykisk syk, men slike episoder bygger jo opp under en oppfatning om at du ikke er psykisk egnet til å komme inn på PHS. Et av kravene for å komme inn er jo at man er psykisk frisk, og ikke har en historie med psykisk sykdom. Nok en gang vil jeg si at jeg ikke sier at du faktisk er psykisk syk, men du har kommet med uttalelser i media som kan trekke tankene i den retning. Kombinerer man dette med din reaksjon på avslaget på søknaden til PHS, så fremstår du ikke akkurat som egnet i mine øyne.

Det at du påstår at du fikk avslag fordi du "er for pen" er i seg selv et stort faresignal. Avslaget gikk ikke ut på at du var pen (noe som er subjektivt), men at du ikke er personlig egnet. Når du fremmer slike påstander, så sier det noe om din dømmekraft, og ikke minst din selvinnsikt.

En annen ting som går under personlig egnethet er nemlig selvinnsikt. Dine uttalelser kan tyde på at du mangler nettopp dette. Du uttaler bastant at du bestod alle kravene, selv om du faktisk fikk begrunnet avslag med mangel på personlig egnethet. At du mener du er egnet samtidig som du bruker media på denne måten, er ikke akkurat lovende for selvinnsikten din.

Det er strenge krav for å komme inn på PHS. Man skal ikke bare bestå de fysiske kravene, men man må også gjennom et intervju i en nemnd som skal finne ut om du er egnet til politiyrket. Mange har fått avslag før deg, men ingen har hatt kontakter i media for å blåse saken opp til de grader!

At du velger å oppføre deg på denne måten, blant annet ved å gi et feilaktig inntrykk av hva avslaget gitt ut på (det var ikke utseendet ditt, og det er mange svært pene jenter på PHS den dag i dag), tilsier for meg personlig at du antakelig ikke er egnet.

Videre skal man i politiet ha en "naturlig myndighet", og man skal fremstå på en måte som gjør at andre respekterer en. Hvordan tror du det blir med respekten fra hardbarkede kriminelle som kjenner deg som nakenmodell/glamourmodell? Tror du de vil respektere deg i politirollen?

For å komme inn på PHS må man være reflektert, moden, ha god dømmekraft og god selvinnsikt. Det jeg har sett så langt tyder dessverre på at nemndas avgjørelse var riktig. Og du gjør ikke saken bedre ved å oppføre deg slik i offentligheten.

Jeg ønsker deg lykke til med livet videre. Dessverre tror jeg ikke det blir som politi.

Labels: , , , ,

Friday, November 27, 2009

Var Hitler evolusjonist og ateist?

Kreasjonist-skrullinger og andre religiøse tullinger vil ofte ha det til at Hitler var evolusjonist og til og med ateist, og at han brukte evolusjonsteorien som grunnlag for masseutryddelsene sine.

Dette er selvsagt blank løgn.

Ikke bare var Hitler dypt religiøs og overtroisk, men Mein Kamp avslører at han i aller høyeste grad var kreasjonist, med følgende kreasjonist-språk:

Even a superficial glance is sufficient to show that all the innumerable forms in which the life-urge of Nature manifests itself are subject to a fundamental law–one may call it an iron law of Nature–which compels the various species to keep within the definite limits of their own life-forms when propagating and multiplying their kind.


Dessuten var Houston Stewart Chamberlain, mannen som la grunnlaget for nazistenes ideologi, motstander av evolusjonsteorien.

Labels: , , ,

Wednesday, September 23, 2009

Bare slemme Frp vil internere asylsøkere?

St.meld. nr. 36 (2006-2007):

Disse medlemmer viser til at FNs Høykommissær for flyktninger har egne retningslinjer for bruk av frihetsberøvelse i asylsaker, i form av Executive Committee Conclusion no. 44 fra 1986. Disse medlemmer viser til at det her slås fast at frihetsberøvelse av asylsøkere kan benyttes i følgende tilfeller: For å bekrefte identitet (hvor man skal avgjøre det faktiske grunnlaget for asylsøknaden), i de situasjoner hvor asylsøkerne har forsøkt å mislede asylmyndighetene ved å ødelegge sine egne ID-papirer, og i de tilfeller hvor nasjonal sikkerhet eller innbyggernes interesser skulle tilsi det. Disse medlemmer viser til at enkelte land har valgt å gå lenger enn det Excom Conclusion no. 44 åpner for, bl.a. Australia og Japan, som internerer asylsøkere uavhengig av om identitet er bekreftet eller ikke.

Uthevingen er min. Det vi ser er at hylekoret mot Frp vil ingen ende ta. Når FNs Høykommisær for flyktninger åpner for noe, er det greit. Men når Frp foreslår det samme, er det rasisme.

Wednesday, September 02, 2009

AP-regjeringens omfordeling: Fra de fattige til den rike kultureliten

BT viser AP-regjeringens omfordelingspolitikk i praksis:

Tall BT innhentet fra Festspillene i går viser at Norsk Kulturråd støttet «Vildanden» med 1,1 millioner kroner og at Festspillene betalte over 2,1 millioner kroner i tillegg. Det betyr at «Vildanden» kostet det offentlige vel 3,2 millioner kroner, mens forestillingen bare spilte inn 63.000 kroner.

Totalt var det 381 personer som kjøpte billetter til maratonforestillingene i Studio Bergen. I tillegg ble det gitt 188 fribilletter og to sponsorbilletter.

Det betyr at hver betalende publikummer ble sponset med 8443 offentlige kroner.

Her har man altså brukt flere millioner kroner på å sponse den rike kultureliten. Hvor mange fattige kunne man hjulpet for samme sum?

AP snakker varmt om omfordeling, fellesskap og solidaritet. Men for dem er det visst solidaritet med den rike kultureliten det gjelder. Det blir for dumt å høre dagens regjering messe om hvordan vi må "ta de rike", når de selv er svært opptatt av å gi mer til nettopp de rike. I allefall en liten gruppe rike.

Thursday, June 18, 2009

Valg i Iran? Er landet i nærheten av å være demokratisk?

Menneskerettighetsforkjemperen Mahmood Amiry-Moghaddam forteller i Tett på nett litt om hvordan valget i Iran egentlig går ut på, og hva som skjer der nå:

Presidentvalget handler ikke om hvem som skal ha makten i landet. Presidenten er nummer 2 når det gjelder den utøvende makt og har heller ingen myndighet til å ta viktige avgjørelser om utenrikspolitikk, atomprogrammet, menneskerettigheter og kvinner. Det er den øverste leder Khamenei som har den relle makten. Han bestemmer hovedlinjene i Irans utenrikspolitikk, han utnevner sjefene for militærestyrker, sjefen for kringskastningen, sjefen for domstolsystemet. Hans ord veier mer enn nasjonalforsamlingen, presidenten og hele folket. Han skal være leder så lenge han lever og er ikke valgt av folket. I følge iransk lov kan fornærmelse mot den øverste lederen bli starffet med dødsstraff! DET ER INGEN DIKTATORER SOM HAR SÅ STOR MAKT ENN DET KHAMENEI HAR I IRAN IDAG.

Hvorfor har vi presidentvalg i Iran: valget er regimets eneste måte å få legitimitet på. For å helgardere seg mot eventuelle tilfeldigheter håndplukker de none få kandidater som kan delta i valget. AV DE CA 2000 REGISTRERTE KANDIDATER BLE KUN 4 GODKJENT AV VOKTERRÅDET (et råd bestående av 12 personer som er direkte eller indirekte valgt av den øverste lederen). Det i seg selv betyr at valget ikke er demokratisk.

Den andre hovedfunksjonen til valget er å virke som en politisk sikkerhetsventil. Mer enn halvparten av Irans befolkning er nder 30 år agmle og dette utgjør en viktig trussel mot et regimet som ikke respekterer folks politiske, sosiale og til og med private rettigheter. Regimet er klar over at på sikt kan dette føre til en ny revolusjon. Derfor må de med jevne mellomrom arrangere "kontrollerte" eksplosjoner (der ungdommen komme rut på gatene og viser sin misnøye mot regimet, under kontrollerte forhold). Presidentvalgets hovedfunksjon er kanskje dette.

Denne gangen ser det ut som at maktkampen innad i regimet har kommet noe ut av kontroll, og at langt flere unge mennesker har kommet på gatene.
Dette fører til at regimet må gjøre et langt større kirurgisk inngrep (å fjerne enda flere fløyer innad i regimet), samtidig som de må forhindre at disse demonstrasjonene fra å være mot en bestemt presidentkandidat, utvikler seg til å bli demonstrasjoner mot regimet i sin helhet og mot den øverste lederen. For, den øverste leder vet at de som stemmer på Ahmadinejads hovedmotkandidater, vil helst bli kvitt hele regimet.

Khamenei har bestemt seg for å beholde Ahmadinejad, men denne gangen må han betale en større pris, ved å gjøre en intern utrenskning innad i regimet og ved å arrestere langt flere.

Så valget som var ment for å gi et "demokratisk" bilde av Irans regime, har vist regimets virkelige ansikt.

Det er demonstrasjoner i Teheran nå, og regimet vet at dette må stoppes, så de gjør det de kan for å stoppe dette.

Regimets hovedmål er å forlenge sin eksistens. Det handler om overlevelse nå.

Wednesday, March 04, 2009

Rasistiske Frp?

Stadig flere ikke-vestlige innvandrere kommer ut av skapet.

FLERKULTURELLE SIV: Frp-formann Siv Jensen med et knippe av partiets flerkulturelle politikere. (F.v.) Danny G. Chaudhry, Mazyar Keshvari, Svetlana Johnsen, Farida Amin, Adnan Madesko og Himanshu Gulati. Bildet ble tatt i samenheng med en større reportasje i Magasinet om innvandrere som er aktive i Frp.

Ja, det fryktelig med disse rasistiske Frp-folkene.

Tuesday, January 13, 2009

Oslos Gaza-bøller forklarer seg.Møt Tony Andrè Thorstensen Tony Andrè er 15 år gammel, og liker å drive hærverk på fritiden. Fordi det er gøy:

- Jeg gjorde ikke så mye, rev ned noen søppelkasser og sånn. Jeg var med for å skape kaos egentlig, sier Tony Andrè Thorstensen. - Fordi vi plutselig fikk mulighet til å gjøre det vi ville, selvølgelig møter jeg opp da. Og litt for å støtte Palestina.


Respekt for andres eiendom er heller ikke å spore:

Han sier han ikke angrer på sine handlinger og at han gjerne kunne gjort det samme en gang til. - Jeg bryr meg ikke egentlig. Det er jo ikke mine butikker som blir ødelagt. Folk velger selv hva de gjør.


Konsekvenser tenker man heller ikke:

Han var heller ikke bekymret for at folk kunne komme til skade. - Folk må passe på seg selv, sier han.


Ja da så. Tony Andrè var altså en av bøllene som ramponerte Oslo sentrum. Egentlig fordi der er gøy, men visstnok litt for å vise støtte for Palestina også.

Så hvorfor holder Tony Andrè og vennene hans på slik? Er det fordi de blir dårlig behandlet av staten eller noe slikt? Ikke akkurat, i følge Knut Olav Almås:

Det jeg selv så, på noen få meters hold der i tåregassen i opptøyene både torsdag og lørdag, var tilsynelatende ressurssterke tenåringer med Midtøsten-bakgrunn, nesten alle i dyre merkeklær, men med jakkehette og Palestina-skjerf som maskering over ansiktet. Det var de som gikk amok og ramponerte alt i sin nærhet.

Monday, January 12, 2009

Mads Gilbert viser sitt sanne jeg

I tillegg til uttalelsene til støtte om angrepet mot amerikanske sivile 11. september 2001 viser kommunisten og legen Mads Gilbert mer av sitt sanne jeg. Han mener nemlig det er negativt å hjelpe sivile for begge parter i en krig:

Grunnen skal være at Gilbert er dypt uenig i at Leger Uten Grenser jobber på begge sidene av en krig uten å ta stilling til den. Han er uenig i den politiske linjen som føres. Organisasjonen er upolitisk og uavhengig.

Thursday, January 08, 2009

Hamas bruker aktivt egne sivile som menneskelige skjold

Det er visst mange som tviler på om Hamas aktivt bruker egne sivile som menneskelige skjold eller ikke. Vel, dere trenger ikke tvile lenger. Her er hva Hamas selv sier:

Fathi Hammad: [The enemies of Allah] do not know that the Palestinian people has developed its [methods] of death and death-seeking. For the Palestinian people, death has become an industry, at which women excel, and so do all the people living on this land. The elderly excel at this, and so do the mujahideen and the children. This is why they have formed human shields of the women, the children, the elderly, and the mujahideen, in order to challenge the Zionist bombing machine. It is as if they were saying to the Zionist enemy: "We desire death like you desire life."


BBC har en rekke artikler om emnet:

Tuesday, January 06, 2009

Uttalelser fra Israel om Gaza-krigen

Noen uttalelser fra Israel.

Israel is allowing humanitarian aid to enter Gaza whenever Hamas is not firing at the crossings. The same goes to taking patients from Gaza to Israeli hospitals. Most of Gaza's electricity comes from a power plant in Ashkelon, which Hamas keeps targeting with its missiles.
...
The Egyptian President said a few days ago that he will only open the Raffah crossing when Mahmoud Abbas returns to Gaza.
...
The Israeli Supreme Court has ruled that a pool of foreign correspondents will be allowed into Gaza, but the constant firing by Hamas on the crossings prevent this.
...
We don't have pictures of dead Israeli children to show for the simple reason we are not using them as human shields. We are keeping them out of harms way. I wish Hamas was able to do the same.
...
Israel makes all the efforts in the world to reffrain from harming innocent Palestinians. If it wasn't for Hamas' use of Palestinians as human shields, there would be no civilians harmed.
...
Despite of many years of missile rockets from Gaza Israel kept supplying Gaza with electricity, goods and humanitarian aid. Hamas, in response, is shooting at the Israeli electricity plant in Ashkelon which is providing Gaza with almost all of its electricity and at the crossings from which goods and humanitarian aid have been entering Gaza. Even during the last days.
...
All the moderate Arab regimes hate Hamas. The only ones to support Hamas terror ways are Iran, Syria and Hizbollah.