Tuesday, January 24, 2006

Høyres valgnederlag: Individets gjenoppreisning?

Høyre slikker sårene etter valgnederlaget ved siste stortingsvalg, og partiet prøver nå å finne ut hva som gikk galt, og ikke minst hva de kan gjøre for å komme tilbake på banen.

Særlig blant unge - og jeg vet flere som forsvant fra Høyre nettopp av denne grunn - mistenker jeg at den forrige regjeringens forslag til ny åndsverklov var dråpen som fikk begeret til å renne over.

På overflaten var det opprinnelige lovforslaget noe som viste Høyres næringslivsvennlige politikk. Her har partiet forøvrig en utfordring: Det må klare å overbevise flere om at det er nødvendig med et frutkbart næringsliv. Det er nemlig her arbeidsplassene blir til, slik at nettopp vi - folket - kan tjene til livets opphold. Det er ikke negativt å gi næringslivet gode vilkår!

Men nettopp her klarte Høyre med sine regjeringskamerater å skyte seg selv i foten. Nettopp her klarte Høyre å fremsette et lovforslag som ville føre til en rasering av næringslivet på sikt. Nettopp her viste Høyre seg fra en skremmende side, som en fiende av individets rettigheter.

I alle år har vi hatt rettigheter som vi har tatt for gitt. Ny teknologi har kommet oss til gode, og det har ført til nye arbeidsplasser og til og med opprettelsen av hele industrier. Vi har kunnet benytte oss av innhold vi har kjøpt og betalt for - for eksempel musikk eller film - på den måten vi har ønsket, så lenge det var til privat bruk.

Men forslaget til ny åndsverklov truet med å rasere alt dette. Den truet med å frata individet retten til å spille av en film på et annet format enn den som den opprinnelig ble kjøpt på. Den truet med å gjøre det ulovlig å ta backup-kopier av lovlig kjøpt innhold.

Her mistenker jeg at enkelte vil si at det var riktig å gjøre dette, da det jo er den eneste måten å hindre piratkopiering på. Det må gjøres ved lov, ellers nytter det ikke!

Det disse ikke skjønner er at piratvirksomhet allerede drives utenfor loven, og dermed vil ikke disse bli påvirket nevneverdig av nye lover. Det nytter ikke å legge kunstige begrensninger på ny teknologi på denne måten!

Og nettopp her kommer vi til neste punkt, nemlig hvordan lovforslaget ville truet med å rasere innovasjon og nytenkning. Ved å gjøre det ulovlig å knekke beskyttelse av digitalt innhold ville man i praksis låst kunden til avspillingsmåter som er godkjent av de som allerede styrer det meste av underholdningsinnholdet som finnes i dag. Store aktører som Microsoft kunne brukt loven til å hindre konkurranse fra mindre og mer innovative bedrifter! Microsoft kunne fått sitt beste våpen hittil i kampen mot fri og åpen programvare!

Den teknologiske utviklingen ville også blitt bremset opp. Små, innovative selskaper ville finne seg selv låst ute fra markedet. Multinasjonale monopoler og karteller ville fått større kontroll over både innhold og teknologi. Allerede overpriset innhold kunne settes ytterligere opp i pris for å øke allerede enorme overskudd for underholdningsindustrien.

Lovforslaget ville i praksis gitt en industri som tidligere er dømt for kartellvirksomhet og prissamarbeid enorm makt over markedet.

Som vi ser ville loven ha grepet inn i det frie markedet på en måte som slett ikke ser særlig bra ut for et parti som Høyre. Vil Høyre fremstå som et parti som ønsker større grad av markedsregulering? En markedsregulering som hemmer innovasjon, og som hindrer konkurranse?

Det er kanskje ikke rart at mange har rømt fra Høyre siden det første forslaget til ny åndsverklov ble lagt frem. Mange så at Høyre ikke var en garantist for et friere marked med større muligheter for mer innovasjon og langsiktige investeringer i ny teknologi. Mange så at Høyre ikke var en garantist for individets rettigheter i forhold til innhold de har kjøpt og betalt for, helt lovlig.

Mange så at Høyre kanskje likevel ikke ønsket et marked der teknologi og konkurranse førte til ny vekst i næringslivet og bedre tilbud til kundene.

Jeg vet om flere som så lovforslaget som den forrige regjeringen la frem, for så å snu ryggen til disse partiene. De kunne ikke godta et slikt inngrep i markedet.

Det opprinnelige forslaget til ny åndsverklov går dypere enn de fleste kanskje forstår. Det var et angrep på det frie markedet og på individets rettigheter. Heldigvis var det en del som skjønte dette, og som så hvor Høyre var på vei.

Jeg tror dette var med på å sette partiet i den situasjonen det befant seg i valget.

Høyre ble rett og slett gjennomskuet.

6 Comments:

At 25 January, 2006 15:19, Blogger Mathias said...

Dersom du skal angripe Høyre, hadde det vært bedre å gjøre det på en skikkelig måte. Dette du skriver kan være reelt nok, men din argumenter virker litt merkelige, jeg vet ikke om jeg er uenig eller uenig, jeg får ikke helt tak i hva du vil frem til.

 
At 25 January, 2006 15:44, Blogger Kosialist said...

Det kan ikke være så vanskelig å skjønne. Jeg gjentar det opptil flere ganger:

"Det var et angrep på det frie markedet og på individets rettigheter."

Interessant lesning: DRM is a complete lie

 
At 25 January, 2006 16:15, Blogger Mathias said...

Hva har det fri marked med valgnederlaget til Høyre å gjøre?

 
At 25 January, 2006 16:32, Blogger Kosialist said...

Det bidro til velgerflukten fra Høyre. De som trodde Høyre var mer liberalistisk og hadde tro på det frie marked så at de kanske tok feil da Høyre og regjeringskameratene la frem forslaget til ny åndsverklov, som trampet på individets rettigheter og la opp til stor grad av markedsregulering til fordel for de store aktørene.

Jeg vet som nevnt om flere som forlot Høyre av denne grunn, og stemte på andre (eller lot være å stemme).

 
At 20 March, 2006 11:56, Blogger Agile said...

DRM? Hva ER det for noe? Hva står det for? Hadde vært en fordel om den opinionerte fyren som skrev i Inquirer hadde vært klar nok i toppen til å definere dette (eller i alle fall skrive navnet på konseptet fullt ut), før han tømte seg for alle sine tanker og frustrasjoner.

 
At 20 March, 2006 12:04, Blogger Kosialist said...

DRM står vel greit forklart i Wikipedia?

 

Post a Comment

<< Home