Saturday, February 03, 2007

Rasist? Javisst!

Rasen eller fargen på huden sier ikke noe om et menneskes verdi for meg.

Men jeg er en rasist, mener visst mange antirasister og kulturrelativister.

Jeg ser nemlig ned på kulturer og styresett jeg anser for å være barbariske. Kulturer der f.eks. æresdrap eller kjønnslemlestelse foregår. De styrende i diktaturer. Jeg ser på all religion som en uting. Religion lærer folk opp til å ikke tenke selv, til å tro blindt på oppdiktede historier. Dette gjør religion til et enkelt verktøy for å hjernevaske folk. (Men folk bør fortsatt ha friheten til å være religiøse hvis de ønsker det selv.)

Jeg mener at demokrati og personlig frihet er objektivt bedre enn diktatur og undertrykking (uten at demokrati er en perfekt styreform, langt ifra, men den er det minste av flere onder).

Hvis det å mene at ukultur er ukultur gjør meg til rasist, så får jeg heller være rasist da.