Friday, November 27, 2009

Var Hitler evolusjonist og ateist?

Kreasjonist-skrullinger og andre religiøse tullinger vil ofte ha det til at Hitler var evolusjonist og til og med ateist, og at han brukte evolusjonsteorien som grunnlag for masseutryddelsene sine.

Dette er selvsagt blank løgn.

Ikke bare var Hitler dypt religiøs og overtroisk, men Mein Kamp avslører at han i aller høyeste grad var kreasjonist, med følgende kreasjonist-språk:

Even a superficial glance is sufficient to show that all the innumerable forms in which the life-urge of Nature manifests itself are subject to a fundamental law–one may call it an iron law of Nature–which compels the various species to keep within the definite limits of their own life-forms when propagating and multiplying their kind.


Dessuten var Houston Stewart Chamberlain, mannen som la grunnlaget for nazistenes ideologi, motstander av evolusjonsteorien.

Labels: , , ,