Monday, July 28, 2008

SV 1: Forby, forby! SV 2: "Forbud løser ingenting"

SV synes det er greit å forby ting de ikke liker. For eksempel at man nyter en øl i sola. Forbud er viktig på venstresiden, for slik kvitter man seg med ting man ikke liker.

Men akkurat slik SV ikke har noen motforestillinger mot å benytte seg av kapitalismens goder når de først kan, så er de raske til å ombestemme seg om forbud hjelper eller ikke. For hjelper forbud mot tigging? Nei, mener SV:

Rydde opp og forby høres jo enkelt og greit ut, men løser ingen problemer


Men kjære dere da, forbud nyttet jo her forrige dagen..?

Thursday, July 24, 2008

Venstresiden bryr seg mer om prinsipper enn om mennesker

VamPus har et godt poeng:

Litt tabloid, kanskje. Men vi klimaskeptikere påpeker hele tiden hvor menneskefiendtlige mange av de tiltakene som blir foreslått i kampen mot global oppvarming.

Regjeringen jobber med et påbud om biodrivstoff samtidig som stadig flere rapporter bekrefter at nettopp biodrivstoff er med på å drive opp prisene på mat, noe som spesielt går utover de fattige. Verdensbanken mener faktisk at nettopp biodrivstoff er skyld i matkrisen.

For venstresiden er det ikke mennesker som er det viktige, men ideologien. Dette ser vi gang på gang. De bruker milliarder på u-hjelp uten at det har hjulpet det minste. Men å gjøre noe som nytter, nemlig å fjerne tollbarrierer og subsidier, det er ikke aktuelt. For venstresiden vil nemlig ikke hjelpe de fattige. De er mer opptatt av at det skal se ut som de gjør det.

Fjerner vi tollbarrierer og subsidier, så kan det gå ut over nordmenn. De kan få økt konkurranse utenfra. Og vi kan jo ikke la nordmenn svi, kan vi vel? Jo, vi kan visst det. Hvis det er venstresidens hjertesaker. De har ingen problemer med å la nordmenn svi gjennom høyere skatter og avgifter. De har ingen problemer med å si at vi alle må senke levestandarden vår. Bortsett fra bøndene da, for de skal få så mye subsidier at de kan leve som konger.