Monday, December 31, 2007

AP-statsråd tok en Jens: Bulket bil og stakk av

I 2001 ble det heller lite oppstyr da Jens Stoltenberg bulket en annen bil, for så å stikke av etter å ha lagt en blank lapp under vindusviskeren.

Nå er AP ute på glattisen igjen:

VG:

Statsråd Manuela Ramin-Osmundsen og mannen Terje Osmundsen kjørte i går inn i en parkert bil. Deretter kjørte de videre.


For AP-pamper gjelder tydeligvis ikke normal folkeskikk eller ærlighet. Etter å ha forsvunnet fra UDI i skam ble Osmundsen tatt inn i varmen av Stoltenberg, og gikk rett inn i en maktposisjon på vegne av AP. Når vi nå ser hvor nær hverandre Stoltenberg og Osmundsen ligger når det gjelder moral og etikk, så er det kanskje ikke så rart at nettopp disse har funnet sammen i nettopp AP.

"Arbeiderpartiet: Hvis ansvarsfraskrivelse og frekkhet er viktigst!"

Tuesday, December 11, 2007

Forsker: Religion øker sannsynligheten for vold

I følge Brad Bushman ved University of Michigan gjør troen på at Gud befaler vold det mer sannsynlig at man utøver vold:

God Is on Our Side. Does That Mean War?
"New Research Shows How Religion Is Used to Justify Violence"

Does believing that "God is on our side" make it easier for us to inflict pain and suffering on those perceived to be our enemies? If we think God sanctions violence, are we more likely to engage in violent acts?

The answer to both those questions, according to new research, is a resounding "yes," even among those who do not consider themselves believers.


Artikkelen konkluderer igjen med:

Yet his own research shows that whether people consider themselves believers or not, they are more likely to be aggressive, perhaps even willing to start a war, if they think God is on their side.