Wednesday, September 23, 2009

Bare slemme Frp vil internere asylsøkere?

St.meld. nr. 36 (2006-2007):

Disse medlemmer viser til at FNs Høykommissær for flyktninger har egne retningslinjer for bruk av frihetsberøvelse i asylsaker, i form av Executive Committee Conclusion no. 44 fra 1986. Disse medlemmer viser til at det her slås fast at frihetsberøvelse av asylsøkere kan benyttes i følgende tilfeller: For å bekrefte identitet (hvor man skal avgjøre det faktiske grunnlaget for asylsøknaden), i de situasjoner hvor asylsøkerne har forsøkt å mislede asylmyndighetene ved å ødelegge sine egne ID-papirer, og i de tilfeller hvor nasjonal sikkerhet eller innbyggernes interesser skulle tilsi det. Disse medlemmer viser til at enkelte land har valgt å gå lenger enn det Excom Conclusion no. 44 åpner for, bl.a. Australia og Japan, som internerer asylsøkere uavhengig av om identitet er bekreftet eller ikke.

Uthevingen er min. Det vi ser er at hylekoret mot Frp vil ingen ende ta. Når FNs Høykommisær for flyktninger åpner for noe, er det greit. Men når Frp foreslår det samme, er det rasisme.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home