Wednesday, February 22, 2006

Fasciststaten Danmark? Kommersiell politimyndighet og skyldig til det motsatte er bevist.

I følge danske Computerworld har Høyesterett i Danmark avgjort at internettilbydere kan tvinges til å utestenge brukere som bedriver piratkopiering.

Det går ikke klart frem av artikkelen om dette faktisk betyr at det ikke skal mer til enn at f.eks. platebransjen kontakter en ISP/nettilbyder og påstår at en gitt IP-adresse bedriver ulovlig fildeling før noen blir utestengt, men mitt inntrykk er at underholdningsindustrien jubler stort fordi de nå slipper å gå gjennom rettsapparatet.

Hvis dette stemmer så har underholdningsindustrien i praksis fått politimyndighet, og man er i tillegg skyldig til det motsatte er bevist. Dette er selvsagt en hårreisende utvikling. Å gi private, kommersielle aktører mulighet til å utestenge folk fra nettet er å ta et stort sprang i feil retning. Dette setter til side alle prinsipper om at myndighetene skal ta seg av forbrytere, og at man er uskyldig til det motsatte er bevist.

Dagbladet dekker også saken.

Friday, February 03, 2006

Muslimsk underskriftskampanje mot ytrings- og pressefrihet

To Mr. Rasmussen: 1 billion Muslims are insulted by "Jyllands Posten" !

Dette er tittelen på en virtuell underskriftskampanje som er satt i gang av muslimer for å overtale de danske myndighetene til å be om unnskyldning for at tegningene ble trykket, og til å forby dem:

We still expect that your kind government will react positively to this insult by banning this cartoon and asking the newspaper to publish an apology to all Muslims.


I skrivende stund er det over 77000 underskrifter. En knakende suksess, vil enkelte kanskje si. Andre vil si at dette er svært bekymringsfullt, og det er et tankekors at så mange muslimer vil skrive under på en underskriftskampanje som i ytterste konsekvens betyr at myndighetene må ta kontroll over mediene.

Det blir ikke bedre av at vi faktisk snakker om en underskriftskampanje som skjer på nettet, noe som betyr at de som skriver under vil ha nok av muligheter til å holde seg informert om hva som egentlig skjer rundt i verden.

I just wonder, would your government reaction have been the same if the cartoon displayed Prophets Jesus or Moses!?


Til dette kan vi vel bare svare med et rungende "JA!", men jeg mistenker at det faller for minst 77000 døve ører...

Thursday, February 02, 2006

Gamle tegninger og malerier av Muhammed skaper problemer for satire-kritikerne

Et av de viktigste argumentene til de som mener at publiseringen av tegninger av den muslimske profeten Muhammed er problematisk er at det i følge islam ikke er lov å avbilde eller tegne Muhammed, og det betyr at de som sprer disse tegningene krenker islam.

Men de tar feil.

Faktum er at Muhammed har vært tegnet og malt mange ganger tidligere. Ja, selv muslimer har laget bilder av profeten deres.

Dermed faller argumentet med at dette er å krenke muslimenes religion bort.

Men tegningene i Jyllands-Posten var jo satiriske. De var karikaturer. Har ikke det noe å si?

Nei.

Når vi først har avslørt det faktum at Muhammed har vært avbildet uten at det har oppstått problemer, så faller dette argumentet bort. Hele argumentet bæres jo av det at Muhammed ikke skal tegnes, og når Jyllands-Posten dermed publiserer karikaturtegninger så er det et altså stort overtramp fordi man ikke skal tegne Muhammed i det hele tatt, og særlig ikke med satirisk strek.

Siden Muhammed først kan avbildes så betyr det faktisk at man må finne seg i at man kan lage karikaturer. Dette er noe mange offentlige personer og maktpersoner (Muhammed er i aller høyeste grad en offentlig person, og han er en maktperson som krever total lydighet og underkastelse) har opplevd, og selv om de kanskje føler at satire er ubehagelig eller krenkende, så er det nå en gang en del av ytringsfriheten.

For å kunne bli tatt alvorlig må motstanderne av disse tegningene gå bort fra argumentet om at tegningene krenker islam fordi Muhammed i følge religionen ikke skal avbildes. Man har ikke tråkket på en religion når de religiøse selv har godtatt det som skjer, selv om det var i andre sammenhenger.