Friday, August 04, 2006

Dagbladet lager bråk med Israel-karikatur

Det er vel vanskelig å ikke ha fått med seg israelske reaksjoner på en karikatur i Dagbladet der Israels statsminister, litt forenklet, fremstår som nazist.

At Dagbladet, som mange andre norske medier, har tatt parti i denne konflikten for lengst er ikke til å feie under teppet. Tegningen er ikke bare malplassert, men den er et symbol på norske journalisters knefall for muslimske fascister som bare har en agenda, og det er å kvitte seg med oss vantro. Med alle midler.

Men kjære israelere, det nytter ikke å legge seg ned og begynne å jamre om nazisme og antisemittisme hver gang verden går dere imot. Med slike utspill mister dere all troverdighet, og ikke minst sympati blant oppegående folk.

Dere må tåle karikaturer av dere selv, akkurat som muslimene må tåle karikaturer av sin pedofile profet, Muhammed.

Norske medier driver massemord på sivile libanesere

Overskriften er selvsagt ikke en sannhet i seg selv, men en tabloidisering av en situasjon som i realiteten er svært alvorlig, og som faktisk gjør mediene våre til bidragsytere til folkemord.

Jeg skal ikke skrive for mye om dette, da politisk.no på en fin måte har beskrevet hvordan norske mediers vinkling av situasjonen i Midtøsten legger opp til større sivile tap, særlig på libanesisk side, siden Hizbollah ikke har noen problemer med å ofre sine egne for å vinne PR-krigen.

For det er ingen tvil om at dette ikke bare er en krig med våpen, men også en kynisk mediekrig der sivile israelere og libanesere er ofrene. Mens Hizbollah gjør sine landsmenn til ufrivillige martyrer, er Israel tbunget til å fortsette å svare med våpen, da alternativet er å la Hizbollah få overtaket, og en mulighet til å styrke seg ytterligere.

Om norske mediers ensidige kritikk av Israel (og implisitt støtte til Hizbollah) et et bevisst forsøk på å påvirke folkemeninger, eller om det bare er et ønske om å selge flere aviser ved å legge all kildekritikk til side er uvisst, men resultatet blir det samme:

Mediene våre er nyttige idioter for kyniske mennesker som bevisst ofrer sine egne for å demonisere fienden.