Wednesday, November 03, 2010

Åpent brev til glamourmodell Cathrine Aschim: Derfor kan du ikke bli politi

Kjære Cathrine:

Jeg har med interesse fulgt med på "mediestormen" som har fulgt etter at du fikk avslag på din søknad om å bli tatt opp på Politihøgskolen. Etter å ha lest litt om saken, har jeg kommet frem til at noen kanskje burde si deg noen alvorsord.

La meg først presisere at jeg ikke har noe imot deg som person, og jeg har heller ingen problemer personlig med at du har valgt å kle deg naken foran kamera. Dette var ditt valg, og du bestemmer over eget liv og egen kropp.

Men det du må huske på, Cathrine, er at alle handlinger har konsekvenser. Ofte er konsekvensene ukjente, eller til og med negative. Men når man først har tatt et valg, så må man ta konsekvensene, enten man liker dem eller ikke. Hvor mange er det ikke som har gjort dumme ting i sin ungdom, og som ikke kan bli politi på grunn av ulovligheter som de bedrev i sin ungdoms iver, og som nå er permanent skrevet inn på rullebladet? Nei, jeg sier ikke at å kle seg naken foran kamera for bilder som er ment å spres offentlig er som å bryte loven. Jeg påpeker at mange har gjort ting som har ført til at de ikke vil ha muligheten til å bli politi senere. Selv om de vet bedre nå, er sjansen spolert i all fremtid.

Og nettopp dette med å ta konsekvensene av sine valg fører meg til neste poeng, som er et av kravene nemnda som vurderer søkere til Politihøgskolen (heretter PHS) tar med i betraktningen, nemlig dømmekraft.

På PHS stiller man krav til personlig egnethet, derunder dømmekraft. Når man ser på måten du har taklet avslaget på, Cathrine, så må jeg si at det for meg dessverre vitner om dårlig dømmekraft. Du har brukt dine kontakter i media til å slå det stort opp at du ikke kom inn "fordi du er for pen". Dette er for meg en irrasjonell oppførsel som i seg selv burde diskvalifisere deg fra å komme inn på PHS. Når du bruker slike metoder for å insistere på at du vet bedre enn de som har som oppgave å vurdere personlig egnethet om du faktisk er egnet eller ikke, så er det noe som skurrer.

Og det blir jo ikke bedre at du blant annet har vært fremme i media og fortalt om hvordan du holdt på å bli tvangsinnlagt på grunn av undervekt! Jeg sier ikke at du er psykisk syk, men slike episoder bygger jo opp under en oppfatning om at du ikke er psykisk egnet til å komme inn på PHS. Et av kravene for å komme inn er jo at man er psykisk frisk, og ikke har en historie med psykisk sykdom. Nok en gang vil jeg si at jeg ikke sier at du faktisk er psykisk syk, men du har kommet med uttalelser i media som kan trekke tankene i den retning. Kombinerer man dette med din reaksjon på avslaget på søknaden til PHS, så fremstår du ikke akkurat som egnet i mine øyne.

Det at du påstår at du fikk avslag fordi du "er for pen" er i seg selv et stort faresignal. Avslaget gikk ikke ut på at du var pen (noe som er subjektivt), men at du ikke er personlig egnet. Når du fremmer slike påstander, så sier det noe om din dømmekraft, og ikke minst din selvinnsikt.

En annen ting som går under personlig egnethet er nemlig selvinnsikt. Dine uttalelser kan tyde på at du mangler nettopp dette. Du uttaler bastant at du bestod alle kravene, selv om du faktisk fikk begrunnet avslag med mangel på personlig egnethet. At du mener du er egnet samtidig som du bruker media på denne måten, er ikke akkurat lovende for selvinnsikten din.

Det er strenge krav for å komme inn på PHS. Man skal ikke bare bestå de fysiske kravene, men man må også gjennom et intervju i en nemnd som skal finne ut om du er egnet til politiyrket. Mange har fått avslag før deg, men ingen har hatt kontakter i media for å blåse saken opp til de grader!

At du velger å oppføre deg på denne måten, blant annet ved å gi et feilaktig inntrykk av hva avslaget gitt ut på (det var ikke utseendet ditt, og det er mange svært pene jenter på PHS den dag i dag), tilsier for meg personlig at du antakelig ikke er egnet.

Videre skal man i politiet ha en "naturlig myndighet", og man skal fremstå på en måte som gjør at andre respekterer en. Hvordan tror du det blir med respekten fra hardbarkede kriminelle som kjenner deg som nakenmodell/glamourmodell? Tror du de vil respektere deg i politirollen?

For å komme inn på PHS må man være reflektert, moden, ha god dømmekraft og god selvinnsikt. Det jeg har sett så langt tyder dessverre på at nemndas avgjørelse var riktig. Og du gjør ikke saken bedre ved å oppføre deg slik i offentligheten.

Jeg ønsker deg lykke til med livet videre. Dessverre tror jeg ikke det blir som politi.

Labels: , , , ,