Wednesday, September 23, 2009

Bare slemme Frp vil internere asylsøkere?

St.meld. nr. 36 (2006-2007):

Disse medlemmer viser til at FNs Høykommissær for flyktninger har egne retningslinjer for bruk av frihetsberøvelse i asylsaker, i form av Executive Committee Conclusion no. 44 fra 1986. Disse medlemmer viser til at det her slås fast at frihetsberøvelse av asylsøkere kan benyttes i følgende tilfeller: For å bekrefte identitet (hvor man skal avgjøre det faktiske grunnlaget for asylsøknaden), i de situasjoner hvor asylsøkerne har forsøkt å mislede asylmyndighetene ved å ødelegge sine egne ID-papirer, og i de tilfeller hvor nasjonal sikkerhet eller innbyggernes interesser skulle tilsi det. Disse medlemmer viser til at enkelte land har valgt å gå lenger enn det Excom Conclusion no. 44 åpner for, bl.a. Australia og Japan, som internerer asylsøkere uavhengig av om identitet er bekreftet eller ikke.

Uthevingen er min. Det vi ser er at hylekoret mot Frp vil ingen ende ta. Når FNs Høykommisær for flyktninger åpner for noe, er det greit. Men når Frp foreslår det samme, er det rasisme.

Wednesday, September 02, 2009

AP-regjeringens omfordeling: Fra de fattige til den rike kultureliten

BT viser AP-regjeringens omfordelingspolitikk i praksis:

Tall BT innhentet fra Festspillene i går viser at Norsk Kulturråd støttet «Vildanden» med 1,1 millioner kroner og at Festspillene betalte over 2,1 millioner kroner i tillegg. Det betyr at «Vildanden» kostet det offentlige vel 3,2 millioner kroner, mens forestillingen bare spilte inn 63.000 kroner.

Totalt var det 381 personer som kjøpte billetter til maratonforestillingene i Studio Bergen. I tillegg ble det gitt 188 fribilletter og to sponsorbilletter.

Det betyr at hver betalende publikummer ble sponset med 8443 offentlige kroner.

Her har man altså brukt flere millioner kroner på å sponse den rike kultureliten. Hvor mange fattige kunne man hjulpet for samme sum?

AP snakker varmt om omfordeling, fellesskap og solidaritet. Men for dem er det visst solidaritet med den rike kultureliten det gjelder. Det blir for dumt å høre dagens regjering messe om hvordan vi må "ta de rike", når de selv er svært opptatt av å gi mer til nettopp de rike. I allefall en liten gruppe rike.