Monday, March 13, 2006

Krekar etterlyser en egen muslimsk stat

I et intervju med Mulla Krekar publisert i Dagbladet i dag gir han uttrykk for at muslimene trenger en egen stat på samme måte som jødene fikk det:

Derfor kjemper vi, som jødene under David Ben Gurion, for en egen stat, en stat styrt av en sann islamsk hersker.


Har den godeste Krekar glemt land som Iran, Irak, Egypt, Syria, Afghanistan, og så videre?

Krekar må selvsagt også få inn noen spark mot den vestlige kulturen:

Det er et tankesett som har fått sin materialisme, egoisme og villskap fra grekerne og romerne i oldtida.


Det er ikke verst at han ramser opp alt dette, siden materialisme, egoisme og villskap nettopp er ting som kjennetegner muslimer som han selv. De vil ha makt. De vil bestemme over andre mennesker. De vil ha rikdom, og de vil ha krig mot de som ikke vil være med på leken. Han fortsetter også med sin beskrivelse av islam:

I dag er det vår tenkemåte som trenger inn og viser seg sterkere enn deres. Islam er trygt fundert på en gud, en profet, en koran og en tradisjon. Dette skaper hatet i den vestlige tenkemåten og som tapende part tyr den til vold. Og det er vold og krig mot islam.


Hvis islam er så trygt fundert, hvorfor må muslimer da ty til vold?

Enhver som har hodet på riktig plass vet at islam riktignok går kraftig frem blant mennesker som mangler utdannelse og kunnskap. For å bekjempe islam trenger man ikke å ty til vold.

Man trenger bare å utdanne og opplyse folk, samt å sørge for en økonomisk vekst slik at det blir trange kår for religiøse fundamentalister som ønsker å hjernevaske andre.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home