Monday, December 29, 2008

Arbeiderpartiet slår ned på homsehets blant kristne, støtter det blant muslimer

De selvmotsigende fjolsene i AP er visst ute på tur igjen:

Frelsesarmeen blir nektet statsstøtte fordi de ikke godtar praktiserende homofile i lederstillinger. Islamsk Råd Norge vil ikke ta avstand fra dødsstraff av homofile, men får minst 500.000 kroner i statsstøtte.


Jeg er selvsagt ikke overrasket over denne dobbeltmoralen. Ingen har beskyldt AP og venstresiden generelt for å drive en praktisk og gjennomtenkt politikk. Der i gården er det symbolpolitikk som gjelder.

Og jo mer primitivt og menneskefiendtlig noe er, desto viktigere er det for AP å hjelpe det frem.