Wednesday, February 22, 2006

Fasciststaten Danmark? Kommersiell politimyndighet og skyldig til det motsatte er bevist.

I følge danske Computerworld har Høyesterett i Danmark avgjort at internettilbydere kan tvinges til å utestenge brukere som bedriver piratkopiering.

Det går ikke klart frem av artikkelen om dette faktisk betyr at det ikke skal mer til enn at f.eks. platebransjen kontakter en ISP/nettilbyder og påstår at en gitt IP-adresse bedriver ulovlig fildeling før noen blir utestengt, men mitt inntrykk er at underholdningsindustrien jubler stort fordi de nå slipper å gå gjennom rettsapparatet.

Hvis dette stemmer så har underholdningsindustrien i praksis fått politimyndighet, og man er i tillegg skyldig til det motsatte er bevist. Dette er selvsagt en hårreisende utvikling. Å gi private, kommersielle aktører mulighet til å utestenge folk fra nettet er å ta et stort sprang i feil retning. Dette setter til side alle prinsipper om at myndighetene skal ta seg av forbrytere, og at man er uskyldig til det motsatte er bevist.

Dagbladet dekker også saken.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home