Thursday, February 02, 2006

Gamle tegninger og malerier av Muhammed skaper problemer for satire-kritikerne

Et av de viktigste argumentene til de som mener at publiseringen av tegninger av den muslimske profeten Muhammed er problematisk er at det i følge islam ikke er lov å avbilde eller tegne Muhammed, og det betyr at de som sprer disse tegningene krenker islam.

Men de tar feil.

Faktum er at Muhammed har vært tegnet og malt mange ganger tidligere. Ja, selv muslimer har laget bilder av profeten deres.

Dermed faller argumentet med at dette er å krenke muslimenes religion bort.

Men tegningene i Jyllands-Posten var jo satiriske. De var karikaturer. Har ikke det noe å si?

Nei.

Når vi først har avslørt det faktum at Muhammed har vært avbildet uten at det har oppstått problemer, så faller dette argumentet bort. Hele argumentet bæres jo av det at Muhammed ikke skal tegnes, og når Jyllands-Posten dermed publiserer karikaturtegninger så er det et altså stort overtramp fordi man ikke skal tegne Muhammed i det hele tatt, og særlig ikke med satirisk strek.

Siden Muhammed først kan avbildes så betyr det faktisk at man må finne seg i at man kan lage karikaturer. Dette er noe mange offentlige personer og maktpersoner (Muhammed er i aller høyeste grad en offentlig person, og han er en maktperson som krever total lydighet og underkastelse) har opplevd, og selv om de kanskje føler at satire er ubehagelig eller krenkende, så er det nå en gang en del av ytringsfriheten.

For å kunne bli tatt alvorlig må motstanderne av disse tegningene gå bort fra argumentet om at tegningene krenker islam fordi Muhammed i følge religionen ikke skal avbildes. Man har ikke tråkket på en religion når de religiøse selv har godtatt det som skjer, selv om det var i andre sammenhenger.

6 Comments:

At 02 February, 2006 11:34, Anonymous cecelee said...

Du uttaler deg som om ALLE muslimer bor i ett stort land med felles lover, tradisjoner, forhistorie, tolkninger, bakgrunn, regler og så videre. Du burde vite (langt) bedre.

 
At 02 February, 2006 12:38, Blogger Kosialist said...

Jeg konstaterer rett og slett at bilder av Muhammed har funnets i alle år, og dette uten at det har blitt krise av den grunn.

Dette ugyldiggjør et av hovedargumentene til satire-kritikerne.

 
At 02 February, 2006 22:29, Anonymous Andreas said...

det er jo som å si at siden det er blitt skrevet om jøder i alle år, så bør de finne seg i at noen skriver at de bør renskes ut som folkegruppe.

 
At 03 February, 2006 09:27, Blogger Kosialist said...

Hvis noen mener at jødene bør utryddes, så er det lite vi kan gjøre med det, annet enn å imøtegå vedkommende med saklige argumenter. Det blir som kjent litt vanskelig hvis vedkommende ikke får lov til å ytre seg....

Men nå er det ganske stor forskjell på å mene at et folkeslag bør utryddes, og å tegne karikaturer av maktpersonen Muhammed. Muslimer har uansett godtatt avbildninger av profeten sin i alle år, som jeg altså skrev.

 
At 03 February, 2006 18:29, Blogger Mathias said...

Problemet er måten disse bildene bli laget på hvor han ikke blir fremstilt særlig positivt. Dersom man ser på de bildene man finner på nettet er de meget idealistisk fremstilt, vakre bilder hvor Muhammed blir fremstilt som en pen mann. Dette i motsetning til i Jyllandsposten, hvor dette ikke er tilfelle.

Videre, ble avbildninger i en del muslimske land avbildninger tillatt, inntil for en 30-40 år siden, siden ble det forbudt. Et land jeg positivt vet om dette er Iran, hvor det ble forbudt etter den iranske revolusjon i 1979. Så disse argumentene holder ikke mål. Men uansett, så har det også blitt gjort i Vesten uten problemer, men da har Muhammed fremstilt mye mer postivt.

 
At 04 May, 2006 14:03, Anonymous OEK said...

En avis er en privat publikasjon - kun de som kjoeper og leser avisen "rammes". Leser man avisen, har man dermed de facto gaatt med paa at man kan stoetes.

Hvis de "fornaermede" klager paa at det i det hele tatt eksisterer slike bilder av Mohammed, kjemper de en tapende kamp. Universet er saa stort at det garantert finnes tilfeldige sammenstillinger av stoevpartikler som fremstiller profeten i usmigrende lys paa flere steder.

 

Post a Comment

<< Home