Saturday, May 06, 2006

Kvotering - kun når det gagner venstresiden?

Nesten 70 prosent av journalistene stemmer rødt, skriver Peder Are Nøstvold Jensen i Sunnmørsposten. Bare tre prosent stemmer Frp.

Dette gir jo et ganske interessant resultat, i og med at mange på venstresiden er opptatt av dette med kvotering:

Professor Rune Ottosen ved Høgskolen i Oslo ønsker å kvotere inn studenter med innvandrerbakgrunn til journalistutdanningen. Tanken er at det er et demokratisk problem dersom mediene ikke avspeiler befolkningen generelt. Det er helt riktig. Derfor er det uforståelig at den politiske slagsiden mot venstre som journalistenes eget fagorgan dokumenterer sjelden er gjenstand for debatt.


Hvor er kravene om at Frp-velgere skal kvoteres inn der de er i mindretall? Hvis det er et demokratisk problem at enkelte grupper er underrepresentert enkelte steder, så er det vel også et demokratisk problem at venstresiden har kontroll på medien våre?

11 Comments:

At 05 June, 2006 00:24, Blogger Mathias said...

Jeg skjønner du er frustert over at det er så få Frp-journalister, men kvotering på dette grunnlaget bryter all sedvane i arbeidslivet; næmlig å spørre om politisk ovebevisning. Dette er det ikke lov til å spørre om på intervju, ei heller religion. Så hele spørsmålet ditt faller ut selv om du teoretisk skulle ha rett. Å skille mellom menn og kvinner er litt lettere.

 
At 05 June, 2006 15:57, Blogger Kosialist said...

Nå er jeg av den oppfatning av kvotering ikke bør finne sted i det hele tatt, så "frustrasjonen" du så var retoriske spørslmål som avslører dobbetlmoralen hos slike som deg ;)

 
At 06 June, 2006 12:27, Anonymous Igor said...

Å si at pressen er venstrevridd fordi 70% av de som jobber der stemmer til venstre er et retorisk hopp som ikke nødvendigvis har rot i virkeligheten. Mens en jouranlist hele tiden må være på vakt for ikke å virke unyansert, og dradd mot venstre. Dette at han er så bevist å ikke bli kritisert for sine vesntresympatier, åpner døren på vidt gap for å ukritisk slippe høyresymaptier gjennom. Freud har et begrep for det som jeg har glemt, men de som protesterer sterkest mot noe, er ofte de som har en underliggende dragning i den retning. I så fall er det mulig at de 70% vinkler seg mot høyre, for å ikke bli arrestert av høyresiden for å være venstrevridd. Kritikken av jouranlistene som venstrevridde er med andre ord med på å vri dem mot høyre, eller enn å "nøytralisere" dem.

Man må stille seg spørsmålet: Hvem blir mest kritisert i pressen, stat eller næringsliv? Hvordan kan det ha seg at vinmonopolets smøreturer er et problem, mens dette tillates over lav sko i den private del av næringslivet?

Vi ville si at en korrupt statsapparat er farligere en et korrupt næringsliv, og at et korrupt statseid selskap er å rote med vår felles eiendom, mens et privateid selskap må stille til ansvar overfor de private eierene, med andre ord: at de kan få drive på som de vil uten at en moralske pekefinger løftes.

Men når dette moralske verdiperspektivet er fullstendig legitimt i våre liv, er det enten fordi pressen er venstrevridd, eller fordi pressen har en motsatt effekt: Den åpner for en høyremoral ved å være venstrevridd. Eller den har lav påvirkning i sin venstrevriddhet: Vi forblir høyrevridde i vår moral.

Når den fjerde statsmakt skal være kritisk til de tre første, som igjen skal verne individene fra undertrykkelse fra hverandre, må den femte (folket) være en som vokter den fjerde. Den gjør en dårlig jobb i så måte, om den legger som grunnlag for sin kritikk den retning journalistene stemmer heller enn de verdier de faktisk formidler. Verdier som jeg vil påstå, i all sin tabloide form, er heller blå enn røde.

 
At 06 June, 2006 12:40, Blogger Kosialist said...

Nå er ikke problemstillingen her om journalistene stemmer rødt eller ikke (for det gjør de), men om venstresiden er like opptatt av kvotering når det ikke er til fordel deres hjertesaker.

Når det gjelder spørsmålet om journalister ender opp med å tale høyresidens sak når alt kommer til alt, så gjør de jo faktisk ikke det. Så enkelt er det ikke å legge fra seg sin politiske overbevisning.

 
At 11 June, 2006 23:48, Blogger Mathias said...

Hvis du ikke er frustrert, hvorfor skriver du dette innlegget da?

Dessuten har AP kunn gått inn for kjønnskvotering, og ikke andre former for kvotering så vidt jeg vet. Å påstå at jeg har dobbelmoral er jo nokså søkt, da jeg bare påpeker fakta om at å spørre om politisk overbevisning er imot arbeidsmiljøloven, men du mener vel at det burde være tillatt å spørre på intervju for en journalistjobb

 
At 11 June, 2006 23:52, Blogger Mathias said...

Dessuten, jeg kan ikke se at kjønnskvotering er noe spesielt til fordel eller ulempe for venstresiden, bortsett fra at kanskje kvinner noe overrepresentert blant rød-grønne velgere, men egentlig marginalt. Men det er jo tvilsomt at man med full kjønnskvotering i bedrifts styrene at de kvinner som da ville bli kvotert inn i styrene ville være noe mer eller mindre vennligsinnet overfor dagens regjering enn om styrene bare besto av menn.

 
At 12 June, 2006 08:46, Blogger Kosialist said...

Man må ikke være frustrert for å vise til interessante betraktninger man har kommet over, vet du. Mulig du kun blogger når du er frustrert, men det får være din sak.

At AP kun går inn for kjønnsdiskriminering ("kvotering") gjør jo uansett ikke saken mindre, og fjerner ikke dobbeltmoralen.

Men så er det AP vi snakker om også da, vinglepartiet, selvmotsigerpartiet, dobbeltmoralpartiet ;)

 
At 29 June, 2006 22:44, Blogger Mathias said...

Og Frp er mere konsekvent?
AP er ikke mindre konsekvent enn f.eks. Høyre eller Kfr. Etter den siste tiden avsløringer om pengebruk i Frp bør du vel ikke akkurat påstå at AP har dobbelmoral.

 
At 29 June, 2006 22:57, Blogger Kosialist said...

Du mener den siste tidens løgnpropaganda fra VG mot Frp?

 
At 11 July, 2006 00:28, Blogger Comrade Arnfinn said...

Et spørsmål da... Skal man da også kvotere inn sosialister og kommunister på bedriftsøkonomistudiene?

 
At 19 July, 2006 13:20, Anonymous TIG said...

Uten å forsvare Kosialist så var vel poenget hans at venstresiden kun er for kvotering der det er til SIN fordel. Kvotering av bedriftsøkonomiske studier vil vel isåfall nettopp være det.

Dessuten blir vel alle hjernevasket til en rasjonell tankegang på slike studier... :D

 

Post a Comment

<< Home