Wednesday, January 11, 2006

Kong Carl av Media

Dagens Holmgang på TV2 var et sirkus der tryllekunstner Carl I. Hagen satt midt i manesjen og gjorde klovner av APs Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og LO-pampen som hadde møtt opp for å prøve å bortforklare deres forakt for, og undervurdering av, Frps velgere.

Det handlet altså om AP og LOs samarbeid for å "opplyse velgerne" om hva Frp egentlig er for noe rart. Hva slags politikk er det Frp egentlig fører? Hva står de for?

Det var selvsagt ikke snakk om at velgerne ikke visste dette, men LO og AP skulle likevel bruke en million på å lære dem det sa de. Men de undervurderte jo ikke velgerne og trodde at de stemte Frp på feil grunnlag da. Helt ærlig!

Hvordan de trodde at de skulle komme unna med denne åpenbare selvmotsigelsen kan vi nok undre oss over til dommens dag uten å bli kloke på det.

Hvis det skulle være noen tvil om det: Carl I. Hagen var en mester på å få frem sine poenger, og han hadde svar på alt. Alle punktene AP og LO klarte å ramse opp klarte Hagen å snu opp-ned på og fyre løs med tilbake så de rødgrønne gutta ble sittende gjennomhullet som av maskingeværild. Det var nesten vondt å se hvordan de vred seg i stolen i det argumentene deres ble avslørt gang på gang, selv av programlederen (som må ha kost seg stort).

Komedien ble komplett da LO-pampen klarte å stotre frem at Hagen bare ramset opp en hel masse enkeltpoenger, og da fikk man jo ikke et totalt overblikk over politikken. Det var det man måtte ha for å se hvor ille Frp var. Men noe mer konkret enn det ble han ikke. Og hva var det LO og AP angrep Frp med i utgangspunkter? Enkeltpunkter, selvsagt, som ble gjort til ammunisjon av Hagen. Men de samme enkeltpunktene var ikke så morsomme å få tilbake mot seg.

Sjelden har jeg sett en slik total massakre i beste sendetid. Saving Private Ryan blir som et myggstikk å regne i forhold til Hagens tunge skyts. Det ville være som om de allierte skulle sendt all ammunisjonen sin opp til tyskerne før de stilte seg opp på rad og rekke og lot seg plaffe ned.

Kong Carl av Media vant denne gangen også. Går det ikke an å målbinde mannen?

13 Comments:

At 12 January, 2006 12:16, Anonymous martin said...

Han er en dyktig retoriker. Det går vel ikke an å si noe på dèt. Suppen hans er jo også noe nytt og spennende for "folk flest", der han heller oppi litt liberalisme-salt, litt konservativt pepper og avslutter med sosialisme-kanel.

 
At 12 January, 2006 12:34, Blogger Kosialist said...

Kansje er han ikke bare en dyktig retoriker? Kanskje politikken hans henger sammen på en annen måte enn man skulle tro ut fra skremselspropagandaen?

At partiet er en blanding av så mangt stemmer nok, men er det noe galt i det? De vil jo gi hver enkelt større personlig frihet samtidig som de vil ha et sikkerhetsnett for de som faller utenfor. Så man kan si at ja, det er litt liberalistisk og litt sosialdemokratisk på en gang. Det finnes jo uansett ingen partier på Stortinget i dag som ikke er sosialdemokratiske.

Nytt og spennende er det heller ikke, men jeg tror det er flere og flere som har fått opp øynene for hva partiet faktisk står for. De har skjønt at Frp ikke er ute etter å ødelegge landet, at politikken faktisk er mer gjennomtenkt enn det enkelte motstandere vil ha det til, og dette frustrerer de som er vant til å kunne slenge rundt seg med fargerike men feilaktige beskrivelser av partiet.

Og så hjelper det jo at Hagen kan sin egen politikk ut og inn, og at han dermed kan svare konkret på anklager. Jeg kan ikke huske en eneste sak i debatten i går der Hagen ble svar skyldig, og dette var ikke fordi han snakket seg rundt det, men fordi han forklarte nøyaktig hvordan Frps politikk fungerer på disse punktene.

Når det er sagt: Hagen er ikke alltid like flink til å få frem det at politikken deres faktisk henger sammen. Før siste stortingsvalg ble han ofte sittende og dra fram disse enkeltsakene sine som billig bensin og bort med bomringene, og da fikk man ikke et godt bilde av hva partiet faktisk står for. I går prøvde motstanderne hans å spille på dette, men Hagen vevde mesterlig et mer fullstendig bilde av partiets politikk, og dermed vant han. Suverent.

 
At 12 January, 2006 21:39, Anonymous Martin said...

Ja han er en dyktig politiker og flink å tale for seg, men det er nok av elendige saker i FRPs politikk.Her kan jeg nevne noen av feilene med partiet FRP:

- miljøpolitikken. De bryr seg ikke om miljøet. Til og med nå i tider der vi burde ta miljøet ekstremt alvorlig.FRP vil reduserere kraftig alle avgifter knyttet til bil. Dette kan neppe sies å være miljøvennlig

- Kulturpolitikken. Kultur bringer folket sammen og skaper gode miljøer i nabolag, småsteder og i byer. FRP nedprioriterer sterkt kulturen.

- FRP går inn for at folket selv må stemme for om de vil ha bompengeringer eller ikke for å finansiere nye veier, tunneller eller lignende. Folket stemmer såklart nei og pengene må tas ifra et eller annet sted?

- FRP sier hverken ja eller nei til EU. Helt klart et av deres fremtredende populistiske trekk.

- Vil kutte ALL bistand til utlandet. Selv om jeg er fryktelig klar over at mange av disse pengene havner i feile lommer, er det ikke noen idè å kutte det ut i det hele tatt. Da må man heller bli enda strengere på hvem man støtter. Kanskje også aktivt sette i stand freds-kampanjer osv. Har sett lite til dette fra den kanten...

- Partiet lyger helt klart i deres "A til Å" der de hevder at de er et liberalistisk parti. Man finner helt klart deler av liberalismen flettet inn men FRP er en merkelig blanding av sosialdemokratisk politikk, konservativ politikk og liberal politikk.

- FRP vil tvinge NRK til å fjerne sin lisens. Hvis dette gjennomføres, må NRK- som alle de andre kanaler vi har- innføre reklame i pausene. Som den eneste reklamefrie kanalen er NRK unik. Og dette er en av mange ting jeg setter pris på med den.La det også være sagt at takket være disse lisenspengene lager NRK ikke bare populærprogrammer som TV2 og TVNorge men intelligente programmer for enhver smak.

Si meg, hva liker du med dette partiet, kosialist?

 
At 13 January, 2006 09:54, Blogger Kosialist said...

Det er nok av elendige saker i alle partiers politikk. Folk flest finner vanskelig et parti de er 100% enige med. Og hvis noen er det så er de sannsynligvis medlemmer av et lite spesialparti som har lov til å være fundamentalistiske fordi de ikke trenger å tenke på konsekvensene av politikken sin...

- Miljøpolitikken kan sikkert bli bedre, men nå er det faktisk slik at Frp vil gjøre det billigere å kjøpe nye biler som forurenser mindre. Dagens politikk fører i praksis til at folk lar være å kjøpe nye biler og holder fast på de gamle forurensningsmonstrene. Så her er du nok med på å spre feilinformasjon.

- Kulturpolitikken er preget av en elitisme som er ganske morsom. Vikingarna bringer folk sammen og skaper gode miljøer i nabolag, småsteder og i byer, men det blir ikke ansett for å være god kultur. Jeg personlig liker ikke Vikingarna og slikt, men jeg kan ikke se at en elite skal kunne sitte og diktere hva folk skal like. Hvis formålet med kultur er det du peker på, så vil jeg si at Frps kulturpolitikk bidrar til et langt mer samlende kulturliv. Ironisk nok.

- Frp vil fjerne bomringene, og dette vil føre til at folk i distriktene får bedre kår. Særlig næringslivet vil nyte godt av dette. Dette er god distriktspolitikk i praksis.

- Hvis det å understøtte demokratiet (la folket bestemme om vi skal inn i EU) er "populistisk", så greit for meg. Jeg vet at mange liker å stempe Frp som populistiske. Da vet jeg ikke hva vi skal kalle de rødgrønne som gikk til valg på å heve tollgrensen fra dagens nivå, men nå har snudd helt om i denne saken.

- Bistand viser det seg at gjør saken verre. Det var en del om det i media for litt siden. Folk som hadde drevet med dette i mange år kritiserte kraftig vår bistandspolitikk fordi det bare hjalp til med å holde fattige land nede. Det eneste som nytter her er å bidra til økonomisk vekst, og det gjør vi ikke ved å behandle fattige land på denne måten. Det er nedverdigende, og virker altså mot sin hensikt! Frihandel er det som må til.

- Det finnes grader av liberalisme. At Frp ikke er DLF-liberalistisk betyr ikke at partiet ikke kan ha liberalisme som grunnlag. Å beskylde Frp for løgn her synes jeg lukter av desperasjon.

- NRK driver allerede og reklamerer. Dessuten er NRK-lisensen altfor høy, og det er et irritasjonsmoment, men det er også deilig å ikke få fullt så mye reklame mot seg. Men på den annen side trenger NRK ikke å være reklamedrevet. De kan ta betalt fra de som ønsker å se på kanalen.

Frp står for en politikk som bygger ned formynderstaten og gir hvert enkelt individ større frihet og ansvar for sitt eget liv. Frp stoler på at vi som regel vet vårt eget beste, i motsetning til mange andre partier, som mener at vi må behandles som barn, og at livene våre må detaljstyres til det latterlige fordi vi er dumme. Disse partiene/personene er de samme som sitter og sier at de ikke undervurderer folk, og at folk vet hva Frps politikk er. Men så sier de at de må undervise folk om Frps politikk fordi de ikke vet hva det egentlig er.

Ser du selvmotsigelsen?

 
At 13 January, 2006 15:11, Blogger Bjørn Th said...

Vedrørende EU. Fr.p har sannsynligvis ikke tatt standpunkt i denne saken, for både å appellere til EUtilhengerne og motstandere. Dette er populistisk. Nå er det partiets plikt å ha en mening om hvordan landet bør styres, og jeg ser ikke hva som er problemet med å både være for/mot EU og mene at saken likevel skal avgjøres i en folkeavstemning. Politikerne skal finne den beste mulige vei for landet, og så overbevise folk om hvorfor akkurat denne veien er best. Partiet må da ha en mening om medlemskap i EU er positivt eller negativt.

 
At 13 January, 2006 15:33, Blogger Kosialist said...

Dette er det Fremskrittspartiets program sier om slikt:

"Fremskrittspartiet ser klare svakheter ved vårt demokrati. Det er ønskelig med et system der velgerne gjennom folkeavstemninger får direkte avgjørende beslutningsrett."

I programmet nevnes EU som eksempel.

Hvorvidt dette er populistisk eller ikke kan vi diskutere til dommens dag, men det er ikke det som er poenget. Alle partiene har "synspunkter om politikk og samfunnsforhold som (en tror) er populære blant folk". Å påstå at Frp er noe mer populistisk enn f.eks. SV og AP som fridde til folket med løfter om høyere tollgrense er å skyte over mål og føre debatten inn på et lite fruktbart sidespor der man bare blir sittende å krangle med hverandre og slå hverandre i hodet med hvem som er mer populistisk enn hvem.

Man kan jo også påpeke det selvmotsigende i at et parti som er for EU-medlemsskap kan ha medlemmer som er motstandere. Her er Frp konsekvent og likefrem: Det er folket som bestemmer.

 
At 14 January, 2006 14:25, Anonymous Trond said...

Du store min en FRP som blogger det har vi ventet på.
Miljjøpolitikken til FRP kan bli bedre?? Han nhar jo allerede kalt fn miljøpanel for en stor konsoirasjon og lagt seg påp Bush linjen der han fornekter at miljøproblemene eksisterer. Hvoirvidt du gjør nye biler billigere har lite å si når du vil øke biltrafikken med det mangedobblede.
På kultut politikk har jo FRP vist seg store. Da de i Tønsberg klarte å gi bort en av byens mest verdifulle tomter til en av norges største hotellkonger mot at han skulle lage et kulturhus der. Nå har ikke kulturliver i Tønsberg fått nytre det så overhodet for det er alt for dyrt, men Jan verner Danilesen. Snakk om å gi til eliten eller hva.
Vikingarene birnger folk sammen?? javel, men dette er arrangamenter som lokale kan imvistere i fordi de går med dundrenede overskudd. Kulturpolitikk er litt mer en bare show og underholdning. Kall det gjerne eletistisk, men da hadde det vært fint at du sjekket kulturbudsjettet litt og ha det egentlig gitt til.
Bistand: For at et land skal komme opp å gå¨ytrenger den innfrastruktur. Skoler, univeristerer, demokratiutvikling og lignende. Du kan godt åpne for handel fra dag en, men det gjør nødvendigvis ikke folket mindere fattige eller hjelperlandet et døyt.
Frp står for en politikk som bygger ned formynderstaten og gir hvert enkelt individ større frihet og ansvar for sitt eget liv.
Ja derfor nektet den liberale nternasjonalen dem medlemsakp helke sju ganger for de de ikke fant noe liberalt med partiet så overhodet. Er det ikke inntresant at et parti som hevder slike meninger somtidig sitter påtortinget og overkjører kommunene i lokaldemokrati sammen med sv så fort de får sjansen.
Hagen var som alltid i debatten. 100 prosent i stil og null i innehold. Fordi man maler en bæsj med gullmaling vil det fortsatt ikke være gull men bæsj med gullmaling.
jeg kunne fortsatt i evighet, men jeg skal ta en pause for denne gangen. Etter over ti år oi politikken har respekten for dette partiet synket for hvert eneste gang jeg møtt på dem i valg.

 
At 14 January, 2006 14:37, Blogger Kosialist said...

Ja, det er viktig å sette folk i riktig bås med en gang, for da slipper man disse forbaskede saksdiskusjonene :)

Mye morsommere å diskutere person istedenfor sak!

 
At 14 January, 2006 16:37, Anonymous Trond said...

så innlegget mitt var ikke sak?? Hva emd å prøve å i motsi de fakta jeg komm med istendenfor??

 
At 14 January, 2006 16:37, Blogger Mathias said...

Nå ble ikke det beste laget sendt til denne sendingen fra AP sin side. Hva gjør Frp når han er reist til de evige jaktmarker?

 
At 14 January, 2006 16:58, Blogger Kosialist said...

Vel Trond, det kan sikkert være interessant å diskutere avføring til tider, men jeg tror ikke dette er det rette forum for slikt :)

Hva skjer når og dersom hvis om atte? Den som visste det! Vi får se da vet du, Martin :)

 
At 14 January, 2006 17:01, Anonymous Trond said...

Vel da tar jeg det som du ikke kan svare på spørsmålet ditt. Denne lille bæsjmeldingen mot slutten akn du godt hoppe over, men klarer du ¨å svare på noe av det jeg skrev??

 
At 14 January, 2006 17:18, Blogger Kosialist said...

Jeg har nok allerede svart på det meste av det du skriver. Jeg vet ikke hva Frp gjør i Tønsberg siden jeg ikke bor der, så det blir litt vanskelig for meg å svare på slikt.

Jeg er helt sikker på at du kunne fortsatt i en evighet, men det blir i såfall en evig runddans siden jeg allerede hadde skrevet mitt om det meste av det, og jeg er ikke sikker på om jeg er klar for karusellkjøring for øyeblikket :)

 

Post a Comment

<< Home