Tuesday, January 10, 2006

Boikott Israel!

Det store samtaleemnet for tiden er Kristin Halvorsens selvskudd, og hvordan hun glemte hvilken stilling hun var i og kjørte på med oppfordring til boikott av Israel.

Man kan jo undre seg over hvorfor det er så viktig å boikotte nettopp Israel. Hvor mange andre land er det ikke å boikotte som ikke engang er vestlige demokratier?

Kan man engang enes om hvordan historien gikk til?

Det var vel FN som ga landet til jødene, med påfølgende geriljakrig fra araberne som ikke kunne godta dette. Dette førte igjen til at Israel slo tilbake med militærmakt, også mot sivile. Det varte heller ikke lenge før araberne (Egypt, Syria, Irak, Jordan, Libanon) sto på grensene til Israel, forenet, klare for å drive jødene på havet ved hjelp av militære styrker. Israel slo igjen tilbake, og da seksdagerskrigen var ferdig hadde Israel igangsatt okkupasjon av land som tidiligere hadde tilhørt araberne.

Ser vi antydning til et mønster her?

Etter dette har begge sider begått overgrep mot hverandre, men en viktig forskjell er at araberne har andre araberland rundt seg hvis de skulle føle for å flytte på seg. Jødene har bare ett land å være i nemlig Israel. Hvor mange jøder bor det i araberlandene, og hvor mange arabere i Israel?

Det er ikke så enkelt som å si at Israel er en militærmakt som okkuperer områder og begår overgrep mot araberne. Jo, du kan selvsagt si det, men da ignorerer du også hvordan det hele startet, og hvordan de okkuperte områdene kom på Israelske hender i utgangspunktet.

Israel er et moderne demokrati som er omringet av muslimske araberstater som lenge ønsket å valse over Israel (noen av dem ønsker det fortsatt). Hvor er venstresidens kollektive fordømmelse av disse?

1 Comments:

At 12 January, 2006 11:55, Anonymous Martin said...

Her kommer dum med en nyansert holdning og trekker frem venstresidens hykleri.Jeg blir rett og slett flau over slike anti-Israel tanker som enkelte av disse presenterer, samtidig som de forherliger de såkalte palestinerne.Det finnes langt over 50 muslimske land i verden, men kun ett jødisk. Og så snakker de rødeste om at vi må støtte den svakeste part? Det er ihvertfall ikke muslimene.Jeg håper Kadima vinner neste valg så man for en balansert politikk i Israel, som vil være til det beste for både Israel og palestinerne. Men dessverre tror jeg ikke at dèt kommer til å skje... den som venter får se

 

Post a Comment

<< Home