Tuesday, June 26, 2007

Demokrati på Arbeiderparti-vis

Stem inn flere kvinner, ellers...

"Statsrådene Åslaug Haga og Karita Bekkemellem truer med lovendring og kvotering hvis det ikke velges inn flere kvinner i kommunestyrene."

Hvis valgresultatet ikke blir som forventet, overstyr demokratiet!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home