Sunday, November 30, 2008

Rasisme i SV

I SV er det frykt for at innvandrere skal kuppe nominasjonsvalget:

I Oslo SV kan alle som har meldt seg inn i partiet mer enn tre uker før nominasjonsmøte delta i valget til stortingslisten. Det har ført til at spesielt Akhtar Chaudhry og hans støttespillere har drevet intens verving av nye medlemmer. De siste dagene før fristen gikk ut kom det inn flere hundre nye medlemmer til Oslo SV.


Tydeligvis er det ikke så greit at innvandrere med en annen hudfarge mobiliserer for å få inn sine favoritter.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home